(15-12-2014) Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa oleju napędowego

(24-11-2014) Zaproszenie do składania ofert

(24-09-2014) Zaproszenie do składania ofert

(14-08-2014) Ogłoszenie o zamówieniu – nadzór inwestorski

(17-07-2014) Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej

(12-03-2014) Przetarg na roboty budowlane – budowa kanalizacji

(17-01-2014) Przetarg na dostawę samochodu śmieciarki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony z tylnym załadunkiem

(11-12-2013) Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

(06-12-2013) Przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej

(22-10-2013) Przetarg na dostawę samochodu śmieciarki

(25-09-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – odbiór i przetwarzanie odpadów

(04-07-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – odbiór i przetwarzanie odpadów

(20-06-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa samochodu do udrażniania kanalizacji i mycia przykanalików z funkcją polewaczki

(27-07-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa pojemników do zbiórki odpadów 120 L

(24-05-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa worków plastikowych do zbiórki odpadow

(20-02-2013) Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski

(25-01-2013) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – “Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w Brzozowie”

(04-01-2013) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie – Jakla Wielka

(18-12-2012) Przetarg nieograniczony na przyjęcie odpadów

(13-12-2012) Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

(22-06-2012) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów