PRZETARGI ARCHIWALNE

 

 [29.10.2021] Zaproszenie do złożenia oferty – Usługi związane z odbiorem, ważeniem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, ważenie, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości około 3 000,00 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ok. 250-300,00 Mg osadów ściekowych w stosunku miesięcznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II Zaproszenia do złożenia oferty.

[29.10.2021] Zaproszenie – Zaproszenie do złożenia oferty

[29.10.2021] Zaproszenie pdf – Zaproszenie do złożenia oferty pdf

[29.10.2021] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej nr 1 – 6 

[29.10.2021] Załączniki –  Załącznik nr 7 

[14.12.2021] Wynik postępowania – Informacja o unieważnieniu postepowania[18.12.2020] Przetarg – Usługi związane z odbiorem, ważeniem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, ważenie, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości około 3 100,00 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ok. 300,00 Mg osadów ściekowych w stosunku miesięcznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II SIWZ.

[18.12.2020] Ogłoszenie –  Ogłoszenie o zamówieniu

[18.12.2020] SIWZ – Specyfikacja

[18.12.2020] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej

[13.01.2021] Informacja o wyborze oferty  – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
[02.12.2020] Przetarg nieograniczony – Dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem w rodzajach i ilościach określonych w SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II SIWZ.

[02.12.2020] Ogłoszenie –  Ogłoszenie o zamówieniu

[02.12.2020] SIWZ – Specyfikacja

[02.12.2020] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej

[14.12.2020] Otwarcie ofert – Informacja z otwarcia ofert

[04.01.2021] Wybór oferty – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[24.11.2020] Przetarg nieograniczony – Dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego B0 (bez biokomponentów)
– CN 2710 19 43 (letniego. przejściowego i zimowego) na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Brzozowie na zasadach określonych w SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II SIWZ.


[24.11.2020] Ogłoszenie – Ogłoszenie o zamówieniu

[24.11.2020] SIWZ – Specyfikacja

[24.11.2020] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej

[26.11.2020] Odpowiedź na pytania – Odpowiedź na pytania I

[02.12.2020] Otwarcie ofert – Informacja z otwarcia ofert

[11.12.2020] Wybór oferty – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[30.10.2020] Przetarg nieograniczony – Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości 400 Mg.
2. Szczegółowy opis zamówienia opisany został w rozdziale II SIWZ.

Ogłoszenie –  Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Specyfikacja

Załączniki – Załączniki

[ 03.11.2020  13:25 ] Modyfikacja SIWZ   – Modyfikacja SIWZ nr 1

[ 03.11.2020  13:27 ] Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[ 05.11.2020 7:30 ] Modyfikacja SIWZ – Modyfikacja SIWZ nr 2

[ 09.11.2020 ] Otwarcie ofertInformacja z otwarcia ofert

[ 23.11.2020 ] Wybór oferty – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 (15-12-2014) Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa oleju napędowego

(24-11-2014) Zaproszenie do składania ofert

(24-09-2014) Zaproszenie do składania ofert

(14-08-2014) Ogłoszenie o zamówieniu – nadzór inwestorski

(17-07-2014) Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej

(12-03-2014) Przetarg na roboty budowlane – budowa kanalizacji

(17-01-2014) Przetarg na dostawę samochodu śmieciarki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony z tylnym załadunkiem

(11-12-2013) Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

(06-12-2013) Przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej

(22-10-2013) Przetarg na dostawę samochodu śmieciarki

(25-09-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – odbiór i przetwarzanie odpadów

(04-07-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – odbiór i przetwarzanie odpadów

(20-06-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa samochodu do udrażniania kanalizacji i mycia przykanalików z funkcją polewaczki

(27-07-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa pojemników do zbiórki odpadów 120 L

(24-05-2013) Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa worków plastikowych do zbiórki odpadow

(20-02-2013) Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski

(25-01-2013) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – “Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w Brzozowie”

(04-01-2013) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie – Jakla Wielka

(18-12-2012) Przetarg nieograniczony na przyjęcie odpadów

(13-12-2012) Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

(22-06-2012) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów

Skip to content