Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10



e-mail biuro@pgk-brzozow.pl

tel. 13 43 415 49

tel. 13 43 415 91

fax. 13 43 410 91


Zgłoszenia usług wywozu nieczystości stałych i płynnych
Godziny rejestracji zgłoszeń 700 – 1500
tel. 13 43 414 72


Wewnętrzne numery telefonów (po wybraniu numeru firmowego, można wpisać numer wewnętrzny, nastąpi automatyczne przekierowanie do wybranego działu)

31 – Usługi cmentarne
32 – Sekretariat
33 – Prezes Zarządu
34 – Kadry i płace
35 – Księgowość
36 – Kierownik Działu Usług Komunalnych
38 – FAX
39 – Inspektor BHP
40 – Zgłoszenia wywozu nieczystości stałych i płynnych
41 – Dział Wody i Kanalizacji (stany liczników)
44 – Kasa
45 – Kierownik Działu Wody i Kanalizacji
46 – Główny Księgowy
47 – Radca Prawny
48 – Informatyk, Inspektor Ochrony Danych