Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

 

e-mail biuro@pgk-brzozow.pl

tel. 13 43 415 49

tel. 13 43 415 91

fax. 13 43 410 91


Zgłoszenia usług wywozu nieczystości stałych
Godziny rejestracji zgłoszeń 700 – 1500
tel. 13 43 414 72


Wewnętrzne numery telefonów (po wybraniu numeru firmowego, można wpisać numer wewnętrzny, nastąpi automatyczne przekierowanie do wybranego działu)

31 – 
32 – Sekretariat
33 – Prezes Zarządu
34 – Kadry i płace
35 – Księgowość
36 – Kierownik Działu Usług Komunalnych
37 – Dział Usług Budowlanych, Przetargi
38 – FAX
39 – 
40 – Zgłoszenia wywozu nieczystości stałych.
41 – BOK – Stany liczników W+K, Wywóz Nieczystości Płynnych , Inspektor BHP, IOD
42 – 
43 – 
44 – Kasa
45 – Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji
46 – Główny Księgowy
47 – Radca Prawny
48 –