Numery wewnętrzne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

 

e-mail biuro@pgk-brzozow.pl

tel. 13 43 415 49

tel. 13 43 415 91

fax. 13 43 410 91


Zgłoszenia usług wywozu nieczystości stałych
Godziny rejestracji zgłoszeń 715 – 1445
tel. 13 43 415 49 w. 40
PSZOK – 722 304 785


Wewnętrzne numery telefonów (po wybraniu numeru firmowego, można wpisać numer wewnętrzny, nastąpi automatyczne przekierowanie do wybranego działu)

31 – 
32 – Sekretariat
33 – Prezes Zarządu
34 – Kadry i płace
35 – Księgowość
36 – Kierownik Działu Usług Komunalnych
37 – Dział Usług Budowlanych, Przetargi
38 – FAX
39 – Wiceprezes Zarządu
40 – Zgłoszenia wywozu nieczystości stałych. Usługi pogrzebowe.
41 – BOK – Stany liczników W+K, Inspektor BHP, IOD
42 – 
43 – 
44 – Kasa – Czynna 7.3o – 10.oo  10.3o – 14.3o   === > 10.oo-10.3o przerwa
45 – Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji, Zgłaszanie Wywozu Nieczystości Płynnych
46 – Główny Księgowy
47 – Radca Prawny
48 – 
 722 304 785 – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Skip to content