Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów.


Załączniki

Ogłoszenie | SIWZ | Załączniki | Specyfikacja techniczna | Przedmiar | Skany map i profili

Zapytania i odpowiedzi:
Odpowiedź 1

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content