• sob.. lip 20th, 2024

Przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej

  • Home
  • Przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej

Przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej


PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej o wydatku 10m3/h dla Oczyszczalni ścieków Brzozów Borkówka o przepustowości hydraulicznej 1800m3/d i RLM 12 000


Załączniki:

Ogłoszenie | SIWZ

Formularz ofertowy | Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy | Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | Specyfikacja oferowanej prasy | Umowa – wzór | Wzór oświadczenia z art. 24.2.5 | Informacja o podwykonawcach

Rozstrzygnięcie:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content