• sob.. lip 20th, 2024

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa oleju napędowego

  • Home
  • Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa oleju napędowego

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa oleju napędowego


PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego.


Załączniki:

Ogłoszenie | SIWZ

Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3 | Załącznik 4 | Załącznik 5 | Załącznik 6

Pytania oferentów i odpowiedzi zamawiającego:

Pytania i odpowiedzi z 2014-12-22

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content