ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

[21.12.2022] Zaproszenie do złożenia oferty – Usługi związane z odbiorem, ważeniem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, ważenie, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości około 3 000,00 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ok. 250-300,00 Mg osadów ściekowych w stosunku miesięcznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II Zaproszenia do złożenia oferty.

[21.12.2022] Zaproszenie – Zaproszenie do złożenia oferty

[21.12.2022] Zaproszenie pdf – Zaproszenie do złożenia oferty pdf

[21.12.2022] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej

[29.12.2022] Odpowiedź na zapytanie – Odpowiedź pdf

[12.01.2023] Wybór oferty – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty doc.

[12.01.2023] Wybór oferty pdf – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


ARCHIWUM 


[15.12.2021] Zaproszenie do złożenia oferty – Usługi związane z odbiorem, ważeniem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, ważenie, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości około 3 000,00 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ok. 250-300,00 Mg osadów ściekowych w stosunku miesięcznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II Zaproszenia do złożenia oferty.

[15.12.2021] Zaproszenie – Zaproszenie do złożenia oferty

[15.12.2021] Zaproszenie pdf – Zaproszenie do złożenia oferty pdf

[15.12.2021] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej nr 1 – 6

[05.01.2022] Wybór oferty – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Skip to content