[02.12.2020] Przetarg nieograniczony – Dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem w rodzajach i ilościach określonych w SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II SIWZ.

[02.12.2020] Ogłoszenie –  Ogłoszenie o zamówieniu

[02.12.2020] SIWZ – Specyfikacja

[02.12.2020] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej

[14.12.2020] Otwarcie ofert – Informacja z otwarcia ofert

[04.01.2021] Wybór oferty – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[24.11.2020] Przetarg nieograniczony – Dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego B0 (bez biokomponentów)
– CN 2710 19 43 (letniego. przejściowego i zimowego) na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Brzozowie na zasadach określonych w SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II SIWZ.


[24.11.2020] Ogłoszenie – Ogłoszenie o zamówieniu

[24.11.2020] SIWZ – Specyfikacja

[24.11.2020] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej

[26.11.2020] Odpowiedź na pytania – Odpowiedź na pytania I

[02.12.2020] Otwarcie ofert – Informacja z otwarcia ofert

[11.12.2020] Wybór oferty – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[30.10.2020] Przetarg nieograniczony – Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości 400 Mg.
2. Szczegółowy opis zamówienia opisany został w rozdziale II SIWZ.

Ogłoszenie –  Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Specyfikacja

Załączniki – Załączniki

[ 03.11.2020  13:25 ] Modyfikacja SIWZ   – Modyfikacja SIWZ nr 1

[ 03.11.2020  13:27 ] Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[ 05.11.2020 7:30 ] Modyfikacja SIWZ – Modyfikacja SIWZ nr 2

[ 09.11.2020 ] Otwarcie ofertInformacja z otwarcia ofert

[ 23.11.2020 ] Wybór oferty – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty