Przetarg nieograniczony na przyjęcie odpadów

Przetarg nieograniczony na przyjęcie odpadów


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza Przetarg nieograniczony: Przyjęcie odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne), 20.03.07 (odpady wielkogabarytowe) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w okresie 01-01-2013 do 30-06-2012.


Załączniki

Ogłoszenie | SIWZ | Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3 | Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content