Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do składania ofert na zadanie: “Przeprowadzenie badań geofizycznych celem rozpoznania warstw wodonośnych wraz z opracowaniem wyników w celu ustalenia lokalizacji pod ujęcia wód podziemnych na terenie wskazanym przez Spółkę”


Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert | Informacja o wyborze oferty

Skip to content