• sob.. lip 20th, 2024

Ogłoszenie o zamówieniu – nadzór inwestorski

  • Home
  • Ogłoszenie o zamówieniu – nadzór inwestorski

Ogłoszenie o zamówieniu – nadzór inwestorski


Ogłoszenie o zamówieniu – nadzór inwestorski na zadaniach: Cześć I – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmiennica, Część II – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki.


Załączniki:

Ogłoszenie | SIWZ

Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 2 | Załącznik 3 | Załącznik 4 | Załącznik 5 | Załącznik 6 | Załącznik 7 | Załącznik 8

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Skip to content