Prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji


Kanalizacja to nie śmietnik, prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co może doprowadzić do cofnięcia ścieków, zalania mieszkania i stać się przyczyną poważnej awarii, spowodowanej awariami pomp zatapialnych na przepompowniach ścieków.


Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:

  • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
  • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  • Kości, odpadów kuchennych, skórek i obierek z warzyw i owoców, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
  • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
  • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
  • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

 

 

Koszty napraw i części zamiennych do urządzeń kanalizacyjnych są wliczane do taryfy na poszczególnych aglomeracjach zwiększając cenę za 1m3 ścieków !!!!!!!!!!!!

Pogotowie wodno – kanalizacyjne

Wodociągi   tel. 605 418 261,  13 306 82 22
Kanalizacja  tel. 661 925 242, 605 881 962, 13 439 54 71, 13 306 82 23

K O M U N I K A T

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. uprzejmie informuje wszystkich swoich klientów, że począwszy od dnia 01.04.2020 roku uruchomiona została KASA Przedsiębiorstwa poza głównym wejściem do biur znajdujących się na pierwszym piętrze.

Nowa KASA znajduje się na rogu budynku po prawej stronie na parterze ( wejście bezpośrednie ).

KASA CZYNNA

7.oo  –  10.oo
10.3o  –  14.3o

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących od dnia 01.04.2020 zasadach w związku z panującym zagrożeniem.

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 13.03.2020 r.

nie będą odczytywane liczniki wodomierzowe w domach prywatnych i instytucjach.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom usług świadczonych przez naszą spółkę w miesiącu marcu prosimy o  podawanie telefonicznie stanów wodomierzy telefonicznie pod nr telefonu:
13 43 415 49   w.41
lub bezpośrednio   722 304 785

Po tym czasie zostaną wygenerowane szacunkowe ilości zużycia wody i kanalizacji. Szczegółowe rozliczenie nastąpi w okresie przyszłym.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałą sytuację!