WODA DOBREJ JAKOŚCI NA WAGĘ ZŁOTA

Od dwóch lat w miesiącach letnich dochodziło  do okresowego wysychania ujęcia powierzchniowego wody znajdującego się przy  Stacji Uzdatniania Wody Jakla Wielka.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców i innych odbiorców  wody na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych spółka wybudowała i oddała do użytku nową studnię głębinową która zapewni bezpieczeństwo dostaw wody. Uruchomienie nowej studni  zdecydowanie wpłynie na jakość dostarczanej wody dla mieszkańców  gdyż w całości pochodzić będzie ze studni głębinowych.