Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że zgodnie z art.9 ust.1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art.28 ust.4a wyżej wymienionej Ustawy: ,,Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł’’

Od miesiąca maja 2021 r. prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY Ludności i Mieszkań 2021

NSP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

KOMUNIKAT

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 01.03.2021 r.

w dalszym ciągu nie będą odczytywane liczniki wodomierzowe w domach prywatnych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom usług świadczonych przez naszą Spółkę prosimy o  podawanie telefonicznie stanów wodomierzy maksymalnie do dnia 29.03.2021 r.  pod nr telefonu:

13 43 415 49   w.41

Po tym czasie zostaną wygenerowane szacunkowe ilości zużycia wody i kanalizacji. Szczegółowe rozliczenie nastąpi w okresie przyszłym.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałą sytuację!