E-FAKTURA

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ