INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zachęca wszystkie instytucje oraz przedsiębiorców z Gminy Brzozów, którzy nie zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami   do segregowania odpadów. Dzięki segregacji odpadów zmniejszy się, wysokość państwa rachunków za utylizację odpadów. Uprzejmie informujemy, iż  nie trzeba zmieniać  dotychczasowych umów na odbiór odpadów wystarczy tylko przestrzegać  poniższych zasad:

  • Odpady szklane będą odbierane bezpłatnie w zielonym lub przeźroczystym worku pod warunkiem, że są prawidłowo posegregowane.
  • Odpady plastikowe będą odbierane w żółtym pojemniku lub worku,  makulatura  w niebieskim pojemniku lub worku   w cenie 180 zł  brutto za 1m3 .
  • Odpady gromadzone w workach należy składować przy pojemnikach z odpadami zmieszanymi i zgłaszać razem z nimi.
  • Odpady w większej ilości należy segregować luzem w pojemnikach, każda frakcja w osobnym pojemniku.

Poniżej odsyłamy do strony internetowej z zasadami segregacji odpadów.

https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych.

 

Zasady obowiązują od dnia 01.03.2023r. do odwołania.

Informacja nie dotyczy umów zawartych w drodze przetargu.

 

Zarząd  PGK Sp. z o.o.