OGŁOSZENIE – WODA

W związku w występowaniem suszy hydrologicznej na terenie Podkarpacia i Kraju, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  zwraca się z apelem do odbiorców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą pobraną z sieci wodociągowej.
Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od zużycia wody w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i działkowych oraz napełniania basenów i mycia samochodówponieważ zbyt duże zużycie wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci oraz pogorszenie jakości dostarczanej wody.