Informacja o wprowadzeniu systemu indywidualnych rachunków bankowych klienta

Informacja o wprowadzeniu systemu indywidualnych rachunków bankowych klienta

Informujemy, że celem usprawnienia obsługi i rozliczeń od dnia 24.01.2020 r. wdrożyliśmy dla klientów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. system indywidualnych rachunków bankowych. Informacja o numerze rachunku bankowego klienta zawarta jest na fakturach wystawianych od dnia 24.01.2020 roku. W związku z powyższym prosimy o DOKONYWANIE WPŁAT NA INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE podane na fakturach i dowodach wpłat załączonych do faktur, wraz z podaniem symbolu KTR i nr faktury. Użycie innego od podanego na fakturze numeru rachunku bankowego znacznie utrudni nie tylko prawidłową identyfikację Państwa płatności, ale i może uniemożliwić jej rozliczenie.

Powyższa informacja nie ma wpływu na wpłaty dotychczas dokonane z tytułu rozrachunków z Przedsiębiorstwem Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o.

 

Informacja dla klientów instytucjonalnych oraz prowadzących działalność gospodarczą

Od 1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło nowy wykaz podatników VAT wraz z przypisanymi do nich rachunkami bankowymi, czyli tzw. białą listę lub białą księgę podatników    podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

W powyższym wykazie odnajdziecie Państwo bankowe rachunki rozliczeniowe otwarte w związku z prowadzoną przez PGK Sp. z o.o. działalnością gospodarczą, które podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego.

Poza bankowymi rachunkami rozliczeniowymi PGK Sp. z o.o. posiada także tzw. rachunki wirtualne, które służą do identyfikacji podmiotu wpłacającego środki, jednakże nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. Wpłaty dokonywane na te rachunki są wpłatami na bankowy rachunek rozliczeniowy PGK Sp. z o.o. figurujący na białej liście podatników.

Numery rachunków bankowych podane na Państwa fakturach wystawianych od dnia, są rachunkami wirtualnymi, w związku z czym w chwili obecnej nie znajdują się w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów wykazie podatników VAT.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów opublikowanym dnia 16 września 2019 r., planowane jest „ …udostępnienie narzędzia, dzięki któremu za pomocą systemów informatycznych ( w tym systemów finansowo-księgowych) będzie można usprawnić weryfikację, czy dany rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w wykazie. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.”

https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat