INFORMACJA dla Podmiotów Gospodarczych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Brzozowie informuje o zmianie przepisów dotyczących odbioru odpadów oraz obowiązku rejestracji do bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO). Informujemy, że od dnia 01.01.2020 roku przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne powinni posiadać wpis do BDO. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl w zakładce aktualności (Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO), oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.