• sob.. lip 20th, 2024

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE 2021

  • Home
  • ZAMÓWIENIA SEKTOROWE 2021

[29.10.2021] Zaproszenie do złożenia oferty – Usługi związane z odbiorem, ważeniem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, ważenie, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości około 3 000,00 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ok. 250-300,00 Mg osadów ściekowych w stosunku miesięcznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II Zaproszenia do złożenia oferty.

[29.10.2021] Zaproszenie –

[29.10.2021] Załączniki –

[29.10.2021] Załączniki –

Skip to content