Ogłoszenie

W związku z planowanym projektem dotyczącym odnalezienia grobu swoich bliskich za pomocą Internetu, PGK Sp. z o.o. w Brzozowie prosi o zgłaszanie się osób do siedziby Spółki, celem ustalenia zgodności z ewidencją już istniejących grobów bądź wykupu działek pod groby na Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie.