INFORMACJA – ODPADY – FIRMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że począwszy od dnia 01.01.2024 r. zmieniają się zasady rozliczenia przedsiębiorców oddających odpady w workach, mianowicie przedsiębiorcy dostaną naliczenie na 6-mcy do których drukujemy tylko naklejki z kodami z napisem ,,Komunalne  Firmy 120l’, w uzasadnionych przypadkach  ,,Komunalne  firmy 60 l’’.  Worki klienci kupują we własnym zakresie.  Przedsiębiorca w ramach tej opłaty wystawia dowolnie wybrane frakcje odpadów zgodnie przejętymi zasadami .  W przypadku gdy ilość worków  jest dla niego nie wystarczająca zgłasza się do pokoju nr 9 lub 8 w celu korekty oświadczenia.

Jednocześnie przypominamy  przedsiębiorcom  którzy zawiesili lub zlikwidowali działalność o  obowiązku  uregulowanie formalności związanych z zawartą umowa na odbiór odpadów komunalnych z PGK. Sp. z o.o. w Brzozowie do dnia  08.12.2023r.

OBSŁUGA STRON W GODZINACH OD 7.30 – 13.30, oraz pod nr tel. 605 418 264

lub 13 43 415 49 wew. 40 i 43