INFORMACJA dla Podmiotów Gospodarczych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Brzozowie informuje o zmianie przepisów dotyczących odbioru odpadów oraz obowiązku rejestracji do bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO). Informujemy, że od dnia 01.01.2020 roku przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne powinni posiadać wpis do BDO. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl w zakładce aktualności (Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO), oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 15.09.2019 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego.

Nowy numer :

85 1130 1105 0005 2150 3420 0001

Jednocześnie informujemy że poprzedni numer rachunku bankowego będzie aktywny do dnia 30.06.2020 roku.

Ogłoszenie

W związku z planowanym projektem dotyczącym odnalezienia grobu swoich bliskich za pomocą Internetu, PGK Sp. z o.o. w Brzozowie prosi o zgłaszanie się osób do siedziby Spółki, celem ustalenia zgodności z ewidencją już istniejących grobów bądź wykupu działek pod groby na Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie.