Prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji


Kanalizacja to nie śmietnik, prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co może doprowadzić do cofnięcia ścieków, zalania mieszkania i stać się przyczyną poważnej awarii, spowodowanej awariami pomp zatapialnych na przepompowniach ścieków.


Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:

  • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
  • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  • Kości, odpadów kuchennych, skórek i obierek z warzyw i owoców, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
  • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
  • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
  • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

 

 

Koszty napraw i części zamiennych do urządzeń kanalizacyjnych są wliczane do taryfy na poszczególnych aglomeracjach zwiększając cenę za 1m3 ścieków !!!!!!!!!!!!

K O M U N I K A T

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. uprzejmie informuje wszystkich swoich klientów, że począwszy od dnia 01.04.2020 roku uruchomiona została KASA Przedsiębiorstwa poza głównym wejściem do biur znajdujących się na pierwszym piętrze.

Nowa KASA znajduje się na rogu budynku po prawej stronie na parterze ( wejście bezpośrednie ).

KASA CZYNNA

7.oo  –  10.oo
10.3o  –  14.3o

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących od dnia 01.04.2020 zasadach w związku z panującym zagrożeniem.

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 13.03.2020 r.

nie będą odczytywane liczniki wodomierzowe w domach prywatnych i instytucjach.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom usług świadczonych przez naszą spółkę w miesiącu marcu prosimy o  podawanie telefonicznie stanów wodomierzy telefonicznie pod nr telefonu:
13 43 415 49   w.41
lub bezpośrednio   722 304 785

Po tym czasie zostaną wygenerowane szacunkowe ilości zużycia wody i kanalizacji. Szczegółowe rozliczenie nastąpi w okresie przyszłym.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałą sytuację!

Informacja o wprowadzeniu systemu indywidualnych rachunków bankowych klienta

Informacja o wprowadzeniu systemu indywidualnych rachunków bankowych klienta

Informujemy, że celem usprawnienia obsługi i rozliczeń od dnia 24.01.2020 r. wdrożyliśmy dla klientów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. system indywidualnych rachunków bankowych. Informacja o numerze rachunku bankowego klienta zawarta jest na fakturach wystawianych od dnia 24.01.2020 roku. W związku z powyższym prosimy o DOKONYWANIE WPŁAT NA INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE podane na fakturach i dowodach wpłat załączonych do faktur, wraz z podaniem symbolu KTR i nr faktury. Użycie innego od podanego na fakturze numeru rachunku bankowego znacznie utrudni nie tylko prawidłową identyfikację Państwa płatności, ale i może uniemożliwić jej rozliczenie.

Powyższa informacja nie ma wpływu na wpłaty dotychczas dokonane z tytułu rozrachunków z Przedsiębiorstwem Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o.

 

Informacja dla klientów instytucjonalnych oraz prowadzących działalność gospodarczą

Od 1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło nowy wykaz podatników VAT wraz z przypisanymi do nich rachunkami bankowymi, czyli tzw. białą listę lub białą księgę podatników    podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

W powyższym wykazie odnajdziecie Państwo bankowe rachunki rozliczeniowe otwarte w związku z prowadzoną przez PGK Sp. z o.o. działalnością gospodarczą, które podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego.

Poza bankowymi rachunkami rozliczeniowymi PGK Sp. z o.o. posiada także tzw. rachunki wirtualne, które służą do identyfikacji podmiotu wpłacającego środki, jednakże nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. Wpłaty dokonywane na te rachunki są wpłatami na bankowy rachunek rozliczeniowy PGK Sp. z o.o. figurujący na białej liście podatników.

Numery rachunków bankowych podane na Państwa fakturach wystawianych od dnia, są rachunkami wirtualnymi, w związku z czym w chwili obecnej nie znajdują się w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów wykazie podatników VAT.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów opublikowanym dnia 16 września 2019 r., planowane jest „ …udostępnienie narzędzia, dzięki któremu za pomocą systemów informatycznych ( w tym systemów finansowo-księgowych) będzie można usprawnić weryfikację, czy dany rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w wykazie. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.”

https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat