Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Turze Pole

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ramach projektu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 zrealizowało projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Turze Pole” koszt całkowity zadania 6 396 958,97 PLN przy poziomie dominowania 50%. Zakres rzeczowy projektu obejmował:
 

  • wybudowanie budynku oczyszczalni ścieków wraz z technologią, laguną i budynkiem do higienizacji osadu.
  • wybudowanie odcinka o długości 4 915 m sieci kanalizacyjnej wraz z 134 przepompowniami we wsi Turze Pole.
Skip to content