[18.12.2020] Przetarg – Usługi związane z odbiorem, ważeniem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, ważenie, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości około 3 100,00 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ok. 300,00 Mg osadów ściekowych w stosunku miesięcznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II SIWZ.

[18.12.2020] Ogłoszenie –  Ogłoszenie o zamówieniu

[18.12.2020] SIWZ – Specyfikacja

[18.12.2020] Załączniki – Załączniki w wersji edytowalnej

[13.01.2021] Informacja o wyborze oferty  – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty