OGŁOSZENIE – PRACA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza nabór na stanowisko  Zastępca Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji

Zakres obowiązków:
Zastępca Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

Określenie stanowiska

Do zadań  Zastępcy Kierownika Wodociągów i Kanalizacji  należy w szczególności:

 • Zastępowanie i wsparcie w wykonywaniu obowiązków kierownikaDWiK,
 • Współuczestnictwo w kierowaniu i zarządzaniu personelem, administrowanie i nadzór pracy innych pracowników
 • Współuczestnictwo w kierowaniu i nadzorze nad prawidłową pracą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
 • Nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków;
 • Nadzór i uczestnictwo w odbiorach, w procesie usuwania awarii, interwencje w terenie;
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni;
 • Realizacja zarządzeń pokontrolnych organów ochrony środowiska;
 • Sporządzanie zestawień i sprawozdań dla celów wewnętrznych i zewnętrznych Zakładu;

 

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: preferowane o kierunku inżynieria środowiska /ochrona środowiska,
 • doświadczenie minimum 1 rok,
 • umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność, samodzielność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów w sytuacjach awaryjnych;

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae
 2. List motywacyjny

 

 

Zgłoszenia prosimy składać:

 • w sekretariacie Spółki
 • drogą pocztową:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Legionistów 10
  36-200 Brzozów

 

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO  za jej wyraźnie potwierdzenie można uznać samo wysłanie CV, zawierające  dane.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 36-200 Brzozów ul. Legionistów 10,  zwana dalej Spółką.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail:  iod@pgk-brzozow.pl

Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.