Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
Administracyjnych oraz Nowych Inwestycji spółki pod firmą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie.