Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odpadów na II, III i IV kwartał 2020 roku