CZYSZCZENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Informujemy wszystkich naszych klientów
o trwających pracach
podciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej