Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Wyszukiwarka osób pochowanych

2018-12-31

Zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem https://cmentarz.pgk-brzozow.pl

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

2018-11-09

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

 

 

Obwieszczenie

Informacja

2018-11-09

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że zgodnie z ustawą dzień 12 listopada 2018 roku (poniedziałek), jest dniem wolnym od pracy.

Pamiętamy...

2018-11-03

W dniu 3.11.2018 delegacja pracowników PGK Sp. z o.o. postanowiła uczcić pamięć tragicznie zmarłych pracowników.

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

2018-10-19

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

2018-09-20

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Obwieszczenie

Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców

2018-06-13

Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Oświadczenie o udostępnieniu numeru telefonu

2017-06-26

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że rozwijany jest system informacyjno - ostrzegawczy SMS dla użytkowników wodociągów i kanalizacji. W związku z tym aby udostępnić swój numer telefonu dla celów powiększania bazy teleadresowej, udostępnia się poniższy formularz, który po wydrukowaniu należy dostarczyć pocztą lub osobiście do biura PGK w Brzozowie, ul. Legionistów 10.

 

Komunikat

2017-04-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie uprzejmie informuje o możliwości odpłatnego odbioru większych ilości odpadów zielonych (krzaki, gałęzie, liście, itp.)

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz cen prosimy o kontakt pod numerem telefonu 13 43 415 91 (wybierając numer wewnętrzny 36). 

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00